perjantai 19. joulukuuta 2014

Pitkään viivästynyt tilannepäivitys: käyttökokemuksia ja huoltoa

Paljon on syksyn 2014 aikana tapahtunut. Päivitysten määrässä tämä ei ole valitettavasti näkynyt; syynä osin koordinaattorin sairasloma ja osin niin monet tapahtumat TVT-rintamalla, että blogikirjoittelu joutui väistämään muun alta.

Opettajien käyttökokemuksia Iconia-laitteista kerättiin kevään ja alkusyksyn aikana. Opettajien Iconia-raportteja ja sekalaisia niksejä ja vinkkejä jaettiin koulun henkilökunnan kesken Edu2.0-verkkoympäristössä sekä LUTO-hankkeen toimijoiden kesken LUTO-blogin kautta (http://norssiluto.blogspot.fi/). Hyvistä kokemuksista muodostui kattava linkkivinkkiwikisivu (http://wiki.helsinki.fi/display/luto/Helsingin+normaalilyseon+LUTO-wiki).

Iconia-laitteiden huoltotarpeet ovat olleet kaikkiaan syksy aikana vähäisiä. Muutamia ongelmia on tullut vastaan telakoiden USB-liittimien toiminnan tai WLAN-ominaisuuksien kanssa. Pari telakkaa meni lopulta takuuhuoltoon ja telakan kytkentöjen korjaamisen tai irtonaisten liittimien yhdistämisen jälkeen telakat ovat toimineet. WLAN-ongelmaan näytti auttavat käyttöjärjestelmäpäivitys: jos järjestelmä oli päivittämättä Windows 8.1 -versioon, jossain vaiheessa saattoi käydä niin, että WLAN-yhteyden muodostaminen ei enää onnistunut. Kun käyttöjärjestelmäksi oli päivitetty Windows 8.1 ja samalla 8.1 päivitetty ajan tasalle, ongelma poistui. Kaikkiaan hyvä oppitunti lukiolaisillekin päivitysten merkityksestä.

Hankkeen kautta hankitut Iconia-laitteet ja niiden käyttökokemukset antoivat jo viime keväänä paljon olennaista tietoa siitä, millaisia ominaisuuksia opiskelijoiden henkilökohtaisilta tietokoneilta kaivataan. Tämän pohjalta syksyllä 2014 opinnot aloittaneita lukiolaisia ohjeistettiin hankkimaan omat tietokoneet lukio-opintojaan varten. Lisäksi hankkeen kautta saatiin tietoja lukiolaisten tietoteknisestä osaamisesta, minkä pohjalta uusille lukiolaisille järjestettiin opiskelutaitojen kurssi, jolla vahvistettiin muun muassa heidän tietotekniikan käyttötaitojaan opiskeluun liittyen.

tiistai 27. toukokuuta 2014

Laitetukiporukan ajatuksia ja havaintoja

Lukion 1. vuosikurssin opiskelijoista muodostettua laitetukiryhmää pyydettiin kirjoittamaan lyhyt teksti omista havainnoistaan jaettuihin tietokoneisiin ja/tai niiden opetus- ja opiskelukäyttöön liittyen vapaalla muotoilulla ja tyylilajilla. He laativat kirjoitukset pienryhmissä. Alla kunkin ryhmän kirjoitus.


Iconia-laitteita on käytetty Helsingin normaalilyseossa oppitunneilla muun muassa kirjoittamiseen, tiedonhakuun ja erilaisten nettitehtävien tekemiseen. Lisäksi opiskelijat ovat käyttäneet laitteita myös kotonaan opiskelunsa tueksi. Laitteiden käyttöönotto on ollut yleisesti helppoa, muutamia teknisiä ongelmia lukuun ottamatta. Opiskelijoiden mielestä töiden tekeminen on sujunut laitteella hyvin, ja laite on muutenkin hyvänkokoinen ja mahtuu laukkuun. Laitteita on koulussa hyödynnetty eniten äidinkielen tunneilla, ja myös muilla kielten kursseilla esimerkiksi esseiden tekemiseen. Myös kuvataiteentunneilla on käytetty laitetta kuvanmuokkaukseen. Laitteen akunkesto on ollut pitkä ja se on kestänyt koko koulupäivän. Laitteen muisti on ollut riittävän iso, muutamia yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Yleisesti laitteesta on pidetty ja se on toiminut hyvin.

Ryhmä 1, Aadrita, Tanja ja Iina


Kokemuksia tietokoneista

Koululta saadut tietokoneet ovat olleet lähes kaikkien lukion ykkösluokkalaisten käytössä jo melkein kaksi jaksoa. Tietokoneiden käyttö koulussa on vähitellen yleistynyt ja monet ovatkin jo alkaneet käyttää niitä esimerkiksi muistiinpanojen tekemiseen ja tiedon hakemiseen. Tietokoneiden käyttöönottoa ja yleistymistä ovat tukeneet myös monet opettajat, käyttämällä niille suunniteltuja harjoituksia. Jotkut oppilaat ovat myös ottaneet käyttöönsä sähköisiä versioita koulukirjoista. Tietokoneilla on ollut myös mahdollista ottaa kuvia opettajien heijastamista dioista tai taululle ratkaistuista tehtävistä. Monilla tunneilla koneeseen on myös ladattu erilaisia oppista tai harjoittelua helpottavia ohjelmia. Tiedon hakuun ja sovelluksien lataamiseen tarvittava internet yhteys on ollut mahdollista saada koulussa toimivasta HUPnet verkosta. Monet oppilaat ovat kuitenkin päätyneet jakamaan puhelimensa matkapuhelinverkon tietokoneen käyttöön.

Omina kokemuksinamme tietokoneiden käytöstä ovat olleet esimerkiksi muistiinpanojen tekeminen Onenote-ohjelmalla. Tietokoneella muistiinpanojen tekeminen on usein nopeampaa ja mahdollisten virheiden korjaaminen helpompaa. Onenote-ohjelman monipuolisuuden takia sillä ovat luonnistuneet myös piirtotehtävät. Joissain aineissa kuten fysiikassa, jossa piirtotehtäviä on paljon, olemme tukeutuneet vanhanaikaiseen vihkoon. Sähköisten muistiinpanojen ja oppimateriaalien takia kannettavan tavaran määrä on kuitenkin vähentynyt. Esimerkkeinä käyttämistämme opettajien esittelemistä ohjelmista ovat Fyysikan mindmap-ohjelma Cmap tools sekä geometriassa käyttämämme geogebra. Kemiassa pääsimme myös mallintamaan sidoksia sekä kaksi, että kolmiulotteisesti chemsketch-ohjelman avulla. Tunneilla olemme myös käyttäneet koneita netin kautta toimivien testien tekemiseen sekä nettiin laitetun oppimateriaalin katsomiseen. Vapaa-ajalla olemme käyttäneet tietokonetta esimerkiksi mobiilipelien pelaamiseen sekä kavereiden kanssa viestintään. Ongelmatilanteita on ollut jonkin verran, mutta suurin osa on ollut helposti ratkaistavia ajuri tai päivitys-ongelmia. Mielestämme kone on toiminut monipuolisesti apuvälineenä erilaisissa opiskelutilanteissa, ja monet opettajat ovat ottaneet sen käytön osaksi opetusta.

Ryhmä 2, Pekka ja Jaap


Koulumme lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilaille annettiin alkuvuodesta pientä panttimaksua vastaan Iconia W510 hybridilaitteet. Laitteen ottaminen oli vapaaehtoista, mutta silti lähes jokainen oppilas sen otti.

Laitetta ollaan käytetty oppitunneilla moniin eri tarkoituksiin. Joskus haemme tietoa netistä, joskus kirjoitamme esitelmiä tai teemme ryhmätöitä, joskus käytämme Socrative-nimistä nettisivustoa, joka mahdollistaa erilaiset testit ja kokeet reaaliajassa tietokoneiden kautta. Muistiinpanojen kirjoittaminen sujuu myös laitteella vähintäänkin yhtä hyvin ja kätevästi kuin vihkoon kirjoittaminen. Jotkut oppilaat ovat myös kokeilleet e-kirjojen käyttämistä perinteisten paperisten oppikirjojen sijaan.

Miinuksena nostaisimme esille sen, että suurin osa opettajista ei kunnolla ymmärrä miten laitteita voisi hyödyntää opetuskäytössä ja jotkut opettajat jopa kieltävät sen pitämisen esillä luokassa. Olemme sitä mieltä, että nyt kun kyseiset laitteet on kerran hankittu, niin oppilailla tulisi olla myös lupa kirjoittaa niillä tarvittavia muistiinpanoja jokaisen opettajan jokaisella tunnilla.Ryhmä 3

Koontia kevään tapahtumista

Kevätlukukausi on tulossa päätökseen. Tässä vaiheessa harmikseen huomaa, että blogikirjoituksia on tullut niukasti kevään aikana. Onneksi syynä tähän ei ole se, että asiat eivät olisi edenneet, vaan oikeastaan päinvastoin: kevään aikana tapahtui niin paljon, että oli vaikea löytää aikaa kirjoittaa tapahtumista ja usein kirjoittamista pohtiessa mietti, että kannattaisi odottaa vielä viikko, kun ensi viikolla tapahtuu vielä A ja B ... Tämä siis perusteluna blogin päivittämättömyyteen.

Keväällä todella tapahtui paljon. Kun opiskelijakoneet oli saatu jaettua kaikille halukkaille, 77 opiskelijalla oli koulun Iconia-kone käytössään. 10 lukiolaista ei halunnut käyttöönsä koulun konetta, vaan käyttivät mieluummin omia laitteitaan. Muutaman kuukauden aikana teknisiä ongelmia ilmeni yllättävän vähän. Seitsemän lukiolaisen muodostama laitetukiryhmä pystyi omin voimin ratkomaan useimmat tekniset ongelmat ja vinkkaamaan erilaisten ohjelmien ja verkkopalvelujen käytöstä. Vastuuopettajana muutama huoltotilanne tuli minulle saakka hoidettavaksi ja kaksi konetta oli lähettävä takuuhuoltoon, kumpikin telakassa olleen vian vuoksi. Hankitut laitteet ovat siis kaikkiaan olleet toimintavarmoja ja opiskelijapalaute on ollut myönteistä. Laitetukiryhmältä pyydettiin lyhyt kirjoitus laitteen opiskelu- ja/tai opetuskäytöstä, laitetuen näkökulmasta tai muista havainnoista kevään ajalta. Nämä tekstit tulevat blogiin omina blogipäivityksinään.

Myös 16 opettajaa sai saman Iconia-laite käyttöönsä. Opettajia rohkaistiin jakamaan keskenään omia kokemuksiaan ja löytämiään hyviä opetusratkaisuja. Tämän lisäksi Turun normaalikoulun koordinoiman LUTO-yhteistyöhankkeen kautta etsittiin ja jaettiin uusia hyviä käytänteitä mm. opetukseen ja sähköiseen arviointiin liittyen. LUTO-hankkeesta voitte lukea tarkemmin hankkeen omasta blogista (http://norssiluto.blogspot.fi/). Osana koulumme hanketta ja LUTO-hanketta keräsimme opettajien kesken vinkkipaketin hyödyllisistä sovelluksista, verkkopalveluista, ohjelmista ja sivustoista koulun Edu 2.0 - verkkoympäristöön. Vinkkipaketti toteutettiin verkkoympäristön wikisivuna, jotta jokainen opettaja voi halutessaan lisätä sinne materiaalia sekä täydentää ja päivittää tietoja. LUTO-hankkeen puitteissa järjestettiin myös tietoiskuja hyviksi havaituista tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävistä opetusratkaisuista koulun opettajakunnalle henkilökuntakokouksien yhteydessä, aiheina olivat esimerkiksi opetusvideoiden jakaminen verkkoympäristössä, opettajien kesken jaetut kurssitilat ja Padlet-palvelu.

Lisäksi opettajien tukena toimi Norssiope.fi III -hankkeen täydennyskoulutukset, joiden avulla opettajat saivat tukea ja koulutusta tvt:n perustaitoihin, kuten verkko-ympäristöjen käyttöön ja wiki- ja blogityöskentelyyn.

perjantai 14. helmikuuta 2014

Opiskelijalaitteet jaettu

Touhua ja tohinaa, paljon positiivista kaaosta ja tulos: yli 60 lukion 1. vuosikurssin opiskelijaa on saanut kannettavan tietokoneen käyttöönsä koulutöitä varten. Tilaus- ja toimitusongelmat ehtivät onneksi ratketa siten, että laitteet saatiin jaettua miltei kaikille halukkaille ennen talvilomaa. Nyt opiskelijat ehtivät loman aikana (17.-21.2.) tutustua laitteisiin ja muokata niitä omia tarpeita vastaaviksi. Loman jälkeen päästä tositoimiin ja opetuskokeilut sekä TVT-avusteinen opiskelu saadaan käyntiin. Muutamille poissaolleille laitteita tosin toimitellaan vielä loman jälkeen, mutta suurin urakka laitejaon suhteen on nyt takana.

Ilman ongelmia laitteiden jakamisesta ei selvitty, mutta jopa hämmästyttävästi yksikään laite ei osoittautunut vialliseksi tai toimintakyvyttömäksi. Ongelmat tulivat vastaan langattoman verkon kanssa, joka ei kyennyt tarjoamaan yhteyksiä kaikille lukiolaisille tietokoneiden alkuasennuksia varten. Tilanteen pelastivat paikalla olleet näppärät tukiverkoston jäsenet laittamalla puhelimiensa kautta lisämahdollisuuksia langattoman yhteyden hyödyntämisen. Muutoinkin vertaistuki toimi tehokkaasti ja molemmat laitejakotilaisuudet saatiin pakettiin yhteensä kahteen ja puoleen tuntiin.

Alla muutama kuva valmisteluista ja hetkestä ennen laitteiden jakoa. Kuvat: Ville Laustela.

lauantai 25. tammikuuta 2014

BETT 2014 -vierailu

Vierailu Lontooseen ja BETT-tapahtumaan (http://www.bettshow.com/) takana. BETT sisälsi aiempien vuosien tapaan runsaasti sekä luentoja että näytteilleasettelijoiden esittelyjä. Tilaisuuden avasi Ison-Britannian opetusministeri Michael Gove, jonka puheesta mielenkiintoisina yksityiskohtina jäi mieleen ohjelmoinnin mukaan ottaminen Ison-Britannian opetussuunnitelmiin ja erilaiset kansalliset opetukseen tai sähköisiin materiaaleihin liittyvät opetusalan ammattilaisten verkkopalvelut. Puheesta tarkemmin: https://www.gov.uk/government/speeches/michael-gove-speaks-about-computing-and-education-technology .

Tilaisuudessa esiintyi myös mm. professori Stephen Heppell, joka kertoi ns. Big data -käsitteen hyödyntämisestä kouluolosuhteissa (http://www.bettshow.com/Content/Explore-the-work-of-Prof-Stephen-Heppell). Varsinainen opetuksellinen anti tai suuren datan hyödyntäminen laajamittaisessa kehitystyössä jäi mielestäni yleisluennossa pienelle roolille, mutta huomio siitä, että kattavalla tiedon keruulla ja ennen kaikkea kerätyn tiedon hyödyntämisellä voidaan saada paljon aikaan, tuli hyvin esille. Heppell kertoi eräästä kokeilusta, jossa koulun meluhaitan pienentämiseksi oppilaat laitettiin tutkimaan ongelmakohtia ja kehittämään ratkaisua ongelmaan. Tablet-tietokoneita ja desibelimittaus- ja videomakerasovellusta hyödyntäen he löysivät koulun meluisimman kohdan: portaat. Sitten oppilaat testasivat eri kävelytyylejä etsien vähämeluisinta vaihtoehtoa ja videoivat tästä esimerkin talteen. Vastaavia asioita voisi hyvin ottaa käyttöön myös koulullamme. Uudet lukiolaisten ja opettajien käytössä olevat laitteet kun mahdollistavat opetuksen tai opiskelun siirtämisen luokkahuoneen ulkopuolelle.

Näytteilleasettajilla oli esittelyssä luonnollisesti paljon ohjelma-, laite- ja verkkoratkaisuja. Uutena viime vuoteen 3D-tulostimia oli esillä jonkin verran ja niiden tarkkuus kyllä ällistytti. Myös opetuskalusteratkaisuja oli viety eteenpäin ja usealla pisteellä esiteltiin pöytää, johon oli upotettu kosketusnäyttö. Osa tällaisista pöydistä oli varustettu mahdollisuudella kääntää pöytäpinta pystyyn, jolloin pöytä muuttui interaktiiviseksi esitystauluksi. Itselleni kuitenkin kiinnostavinta antia näytteilleasettajilta olivat erilaiset pilvipalvelut. Google ja Microsoft toivat vahvasti esille omia opetukseen suunniteltuja pilviratkaisujaan (mm. Google Drive -palvelut ja Google hangout, Office 365) ja niiden hyödyntämistä opetuksessa. Puhetta oli käännetyn luokkahuoneen ratkaisujen toteuttamisesta ko. palveluilla ja kaikkiaan opetuksen eriyttämisestä ja opetuksen henkilökohtaistamisesta. Tämä on yksi suunta, jota varmasti käynnissä olevien hankkeiden puitteissa testaan, sillä pilvityökalut tarjoavat paitsi tyypillisest toimisto-ohjelmistopalvelut, myös luontevan tavan yhteisölliseen työskentelyyn ja tiedon jakamiseen.maanantai 20. tammikuuta 2014

Ensimmäiset kannettavien laitteiden käyttöönotot

Lukiolaisten vertaistukiverkoston jäsenet ovat nyt saaneet kannettavat tietokoneet käyttöönsä ja pääsivät aloittamaan laitteiden testailu. Alkuasennukset sujuivat yllättävän pienillä ongelmilla, tunnissa kaikilla oli laite käyttövalmiina, ensimmäiset päivitykset asentumassa, aloitussivun ja sovellusten muokkaaminen oman käyttöön sopivaksi käynnissä ja verkkoyhteys toiminnassa. Ensimmäisen viikon tehtäväksi tuli käyttää laitetta mahdollisimman monella tapaa, kerätä ylös vastaan tulevia ongelmia, niihin mahdollisesti löytyneitä ratkaisuja sekä kirjoittaa ylös vinkkejä opiskelun tai opetuksen kannalta hyödyllisiltä vaikuttavista sovelluksista, ohjelmista ja verkkopalveluista. Tavoitteena on saada kasaan kattava apupaketti sitä tilannetta varten, kun loput 1. vuosikurssin opiskelijat saavat henkilökohtaiset laitteet käyttöönsä.

Myös ensimmäiset opettajien laitteet saatiin jakoon maanantaina 20.1. ja intoa oli runsaasti ilmassa. Valtaosa alkutoimista sujui ongelmitta, mutta muutamia vastoinkäymisiäkin tuli; lähinnä silloin, kun laitteen käyttäjällä ei ollut olemassa olevaa Microsoft-tiliä. Käytössä olevan sähköpostin varmentaminen ei aina onnistunut ongelmitta... Enimmäkseen homma kuitenkin toimi ja oli hauska nähdä, kun opettajilla laitteen alkuasennusten jälkeen alkoi jo pohdinta siitä, millaiset asiat tulevat oppitunnilla mahdollisiksi, kun opettajalla ja opiskelijoilla on henkilökohtaiset laitteet tunnilla mukana. Keskustelua käytiin mm. kemian mallinnusohjelmista, tiedostojen jakamisesta ja verkko-opetusympäristön nykyistä laajemmasta käytöstä.

Kouluttajan osalta tänään alkaa myös matka BETT-konferenssiin, josta toivottavasti saadaan mukaan runsas ideapaketti koulun opettajille esiteltäväksi ja hyödynnettäväksi. Reissussa on tarkoitus tutustua uusimpiin opetusteknologisiin oivalluksiin ja varsinkin TVT:n tehokkaaseen pedagogiseen käyttöön.

lauantai 18. tammikuuta 2014

Laitteet saapuivat ja koulutukset alkavat

Ensimmäinen erä opiskelijoiden ja opettajien uusia kannettavia tietokoneita saapui! Torstaiaamuna työhuoneessa odotti iloinen yllätys: 30 kpl Acer Iconia -hybridilaitteita eli tablet-tietokoneita näppäimistötelakalla varustettuna. Maanantaina ja tiistaina alkavat ensimmäiset käyttöönottokoulutukset sekä lukion vertaistukiopiskelijoille että koulun opettajille.

Ensimmäiset omat kokemukset laitteen testaamisesta ovat hyvin lupaavia. Nopea ja ongelmaton alkuasennus ja Windows 8 oli valmis omaa muokkausta ja henkilökohtaisia asetuksia varten. On helppo uskoa, miksi tableteista opetuksessa ollaan innoissaan: Win 8, iOS tai Android, joka tapauksessa kyseessä on pieni ja monipuolinen laite, jolla on helppo tutkia ja jakaa digitaalista materiaalia ja käyttää erilaisia sovelluksia, joten se tuntuisi sopivan opetukseen erinomaisesti.

Toivottavasti myös lukiolaiset innostuvat vastaavalla tavalla. Seitsemän lukion 1. vuosikurssin opiskelijaa osallistuu vertaistukikoulutukseen. Tämä porukkaa toimii sitten muiden lukiolaisten lähitukena, kun kursseilla päästään käyttämään opiskelijoiden henkilökohtaisia laitteita täysipäiväisesti.