tiistai 27. toukokuuta 2014

Laitetukiporukan ajatuksia ja havaintoja

Lukion 1. vuosikurssin opiskelijoista muodostettua laitetukiryhmää pyydettiin kirjoittamaan lyhyt teksti omista havainnoistaan jaettuihin tietokoneisiin ja/tai niiden opetus- ja opiskelukäyttöön liittyen vapaalla muotoilulla ja tyylilajilla. He laativat kirjoitukset pienryhmissä. Alla kunkin ryhmän kirjoitus.


Iconia-laitteita on käytetty Helsingin normaalilyseossa oppitunneilla muun muassa kirjoittamiseen, tiedonhakuun ja erilaisten nettitehtävien tekemiseen. Lisäksi opiskelijat ovat käyttäneet laitteita myös kotonaan opiskelunsa tueksi. Laitteiden käyttöönotto on ollut yleisesti helppoa, muutamia teknisiä ongelmia lukuun ottamatta. Opiskelijoiden mielestä töiden tekeminen on sujunut laitteella hyvin, ja laite on muutenkin hyvänkokoinen ja mahtuu laukkuun. Laitteita on koulussa hyödynnetty eniten äidinkielen tunneilla, ja myös muilla kielten kursseilla esimerkiksi esseiden tekemiseen. Myös kuvataiteentunneilla on käytetty laitetta kuvanmuokkaukseen. Laitteen akunkesto on ollut pitkä ja se on kestänyt koko koulupäivän. Laitteen muisti on ollut riittävän iso, muutamia yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Yleisesti laitteesta on pidetty ja se on toiminut hyvin.

Ryhmä 1, Aadrita, Tanja ja Iina


Kokemuksia tietokoneista

Koululta saadut tietokoneet ovat olleet lähes kaikkien lukion ykkösluokkalaisten käytössä jo melkein kaksi jaksoa. Tietokoneiden käyttö koulussa on vähitellen yleistynyt ja monet ovatkin jo alkaneet käyttää niitä esimerkiksi muistiinpanojen tekemiseen ja tiedon hakemiseen. Tietokoneiden käyttöönottoa ja yleistymistä ovat tukeneet myös monet opettajat, käyttämällä niille suunniteltuja harjoituksia. Jotkut oppilaat ovat myös ottaneet käyttöönsä sähköisiä versioita koulukirjoista. Tietokoneilla on ollut myös mahdollista ottaa kuvia opettajien heijastamista dioista tai taululle ratkaistuista tehtävistä. Monilla tunneilla koneeseen on myös ladattu erilaisia oppista tai harjoittelua helpottavia ohjelmia. Tiedon hakuun ja sovelluksien lataamiseen tarvittava internet yhteys on ollut mahdollista saada koulussa toimivasta HUPnet verkosta. Monet oppilaat ovat kuitenkin päätyneet jakamaan puhelimensa matkapuhelinverkon tietokoneen käyttöön.

Omina kokemuksinamme tietokoneiden käytöstä ovat olleet esimerkiksi muistiinpanojen tekeminen Onenote-ohjelmalla. Tietokoneella muistiinpanojen tekeminen on usein nopeampaa ja mahdollisten virheiden korjaaminen helpompaa. Onenote-ohjelman monipuolisuuden takia sillä ovat luonnistuneet myös piirtotehtävät. Joissain aineissa kuten fysiikassa, jossa piirtotehtäviä on paljon, olemme tukeutuneet vanhanaikaiseen vihkoon. Sähköisten muistiinpanojen ja oppimateriaalien takia kannettavan tavaran määrä on kuitenkin vähentynyt. Esimerkkeinä käyttämistämme opettajien esittelemistä ohjelmista ovat Fyysikan mindmap-ohjelma Cmap tools sekä geometriassa käyttämämme geogebra. Kemiassa pääsimme myös mallintamaan sidoksia sekä kaksi, että kolmiulotteisesti chemsketch-ohjelman avulla. Tunneilla olemme myös käyttäneet koneita netin kautta toimivien testien tekemiseen sekä nettiin laitetun oppimateriaalin katsomiseen. Vapaa-ajalla olemme käyttäneet tietokonetta esimerkiksi mobiilipelien pelaamiseen sekä kavereiden kanssa viestintään. Ongelmatilanteita on ollut jonkin verran, mutta suurin osa on ollut helposti ratkaistavia ajuri tai päivitys-ongelmia. Mielestämme kone on toiminut monipuolisesti apuvälineenä erilaisissa opiskelutilanteissa, ja monet opettajat ovat ottaneet sen käytön osaksi opetusta.

Ryhmä 2, Pekka ja Jaap


Koulumme lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilaille annettiin alkuvuodesta pientä panttimaksua vastaan Iconia W510 hybridilaitteet. Laitteen ottaminen oli vapaaehtoista, mutta silti lähes jokainen oppilas sen otti.

Laitetta ollaan käytetty oppitunneilla moniin eri tarkoituksiin. Joskus haemme tietoa netistä, joskus kirjoitamme esitelmiä tai teemme ryhmätöitä, joskus käytämme Socrative-nimistä nettisivustoa, joka mahdollistaa erilaiset testit ja kokeet reaaliajassa tietokoneiden kautta. Muistiinpanojen kirjoittaminen sujuu myös laitteella vähintäänkin yhtä hyvin ja kätevästi kuin vihkoon kirjoittaminen. Jotkut oppilaat ovat myös kokeilleet e-kirjojen käyttämistä perinteisten paperisten oppikirjojen sijaan.

Miinuksena nostaisimme esille sen, että suurin osa opettajista ei kunnolla ymmärrä miten laitteita voisi hyödyntää opetuskäytössä ja jotkut opettajat jopa kieltävät sen pitämisen esillä luokassa. Olemme sitä mieltä, että nyt kun kyseiset laitteet on kerran hankittu, niin oppilailla tulisi olla myös lupa kirjoittaa niillä tarvittavia muistiinpanoja jokaisen opettajan jokaisella tunnilla.Ryhmä 3

Koontia kevään tapahtumista

Kevätlukukausi on tulossa päätökseen. Tässä vaiheessa harmikseen huomaa, että blogikirjoituksia on tullut niukasti kevään aikana. Onneksi syynä tähän ei ole se, että asiat eivät olisi edenneet, vaan oikeastaan päinvastoin: kevään aikana tapahtui niin paljon, että oli vaikea löytää aikaa kirjoittaa tapahtumista ja usein kirjoittamista pohtiessa mietti, että kannattaisi odottaa vielä viikko, kun ensi viikolla tapahtuu vielä A ja B ... Tämä siis perusteluna blogin päivittämättömyyteen.

Keväällä todella tapahtui paljon. Kun opiskelijakoneet oli saatu jaettua kaikille halukkaille, 77 opiskelijalla oli koulun Iconia-kone käytössään. 10 lukiolaista ei halunnut käyttöönsä koulun konetta, vaan käyttivät mieluummin omia laitteitaan. Muutaman kuukauden aikana teknisiä ongelmia ilmeni yllättävän vähän. Seitsemän lukiolaisen muodostama laitetukiryhmä pystyi omin voimin ratkomaan useimmat tekniset ongelmat ja vinkkaamaan erilaisten ohjelmien ja verkkopalvelujen käytöstä. Vastuuopettajana muutama huoltotilanne tuli minulle saakka hoidettavaksi ja kaksi konetta oli lähettävä takuuhuoltoon, kumpikin telakassa olleen vian vuoksi. Hankitut laitteet ovat siis kaikkiaan olleet toimintavarmoja ja opiskelijapalaute on ollut myönteistä. Laitetukiryhmältä pyydettiin lyhyt kirjoitus laitteen opiskelu- ja/tai opetuskäytöstä, laitetuen näkökulmasta tai muista havainnoista kevään ajalta. Nämä tekstit tulevat blogiin omina blogipäivityksinään.

Myös 16 opettajaa sai saman Iconia-laite käyttöönsä. Opettajia rohkaistiin jakamaan keskenään omia kokemuksiaan ja löytämiään hyviä opetusratkaisuja. Tämän lisäksi Turun normaalikoulun koordinoiman LUTO-yhteistyöhankkeen kautta etsittiin ja jaettiin uusia hyviä käytänteitä mm. opetukseen ja sähköiseen arviointiin liittyen. LUTO-hankkeesta voitte lukea tarkemmin hankkeen omasta blogista (http://norssiluto.blogspot.fi/). Osana koulumme hanketta ja LUTO-hanketta keräsimme opettajien kesken vinkkipaketin hyödyllisistä sovelluksista, verkkopalveluista, ohjelmista ja sivustoista koulun Edu 2.0 - verkkoympäristöön. Vinkkipaketti toteutettiin verkkoympäristön wikisivuna, jotta jokainen opettaja voi halutessaan lisätä sinne materiaalia sekä täydentää ja päivittää tietoja. LUTO-hankkeen puitteissa järjestettiin myös tietoiskuja hyviksi havaituista tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävistä opetusratkaisuista koulun opettajakunnalle henkilökuntakokouksien yhteydessä, aiheina olivat esimerkiksi opetusvideoiden jakaminen verkkoympäristössä, opettajien kesken jaetut kurssitilat ja Padlet-palvelu.

Lisäksi opettajien tukena toimi Norssiope.fi III -hankkeen täydennyskoulutukset, joiden avulla opettajat saivat tukea ja koulutusta tvt:n perustaitoihin, kuten verkko-ympäristöjen käyttöön ja wiki- ja blogityöskentelyyn.