tiistai 27. toukokuuta 2014

Koontia kevään tapahtumista

Kevätlukukausi on tulossa päätökseen. Tässä vaiheessa harmikseen huomaa, että blogikirjoituksia on tullut niukasti kevään aikana. Onneksi syynä tähän ei ole se, että asiat eivät olisi edenneet, vaan oikeastaan päinvastoin: kevään aikana tapahtui niin paljon, että oli vaikea löytää aikaa kirjoittaa tapahtumista ja usein kirjoittamista pohtiessa mietti, että kannattaisi odottaa vielä viikko, kun ensi viikolla tapahtuu vielä A ja B ... Tämä siis perusteluna blogin päivittämättömyyteen.

Keväällä todella tapahtui paljon. Kun opiskelijakoneet oli saatu jaettua kaikille halukkaille, 77 opiskelijalla oli koulun Iconia-kone käytössään. 10 lukiolaista ei halunnut käyttöönsä koulun konetta, vaan käyttivät mieluummin omia laitteitaan. Muutaman kuukauden aikana teknisiä ongelmia ilmeni yllättävän vähän. Seitsemän lukiolaisen muodostama laitetukiryhmä pystyi omin voimin ratkomaan useimmat tekniset ongelmat ja vinkkaamaan erilaisten ohjelmien ja verkkopalvelujen käytöstä. Vastuuopettajana muutama huoltotilanne tuli minulle saakka hoidettavaksi ja kaksi konetta oli lähettävä takuuhuoltoon, kumpikin telakassa olleen vian vuoksi. Hankitut laitteet ovat siis kaikkiaan olleet toimintavarmoja ja opiskelijapalaute on ollut myönteistä. Laitetukiryhmältä pyydettiin lyhyt kirjoitus laitteen opiskelu- ja/tai opetuskäytöstä, laitetuen näkökulmasta tai muista havainnoista kevään ajalta. Nämä tekstit tulevat blogiin omina blogipäivityksinään.

Myös 16 opettajaa sai saman Iconia-laite käyttöönsä. Opettajia rohkaistiin jakamaan keskenään omia kokemuksiaan ja löytämiään hyviä opetusratkaisuja. Tämän lisäksi Turun normaalikoulun koordinoiman LUTO-yhteistyöhankkeen kautta etsittiin ja jaettiin uusia hyviä käytänteitä mm. opetukseen ja sähköiseen arviointiin liittyen. LUTO-hankkeesta voitte lukea tarkemmin hankkeen omasta blogista (http://norssiluto.blogspot.fi/). Osana koulumme hanketta ja LUTO-hanketta keräsimme opettajien kesken vinkkipaketin hyödyllisistä sovelluksista, verkkopalveluista, ohjelmista ja sivustoista koulun Edu 2.0 - verkkoympäristöön. Vinkkipaketti toteutettiin verkkoympäristön wikisivuna, jotta jokainen opettaja voi halutessaan lisätä sinne materiaalia sekä täydentää ja päivittää tietoja. LUTO-hankkeen puitteissa järjestettiin myös tietoiskuja hyviksi havaituista tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävistä opetusratkaisuista koulun opettajakunnalle henkilökuntakokouksien yhteydessä, aiheina olivat esimerkiksi opetusvideoiden jakaminen verkkoympäristössä, opettajien kesken jaetut kurssitilat ja Padlet-palvelu.

Lisäksi opettajien tukena toimi Norssiope.fi III -hankkeen täydennyskoulutukset, joiden avulla opettajat saivat tukea ja koulutusta tvt:n perustaitoihin, kuten verkko-ympäristöjen käyttöön ja wiki- ja blogityöskentelyyn.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti